MUÑECOS


MUÑECO de 21 cm.

MUÑECO de 32 cm.

MUÑECO de 38 cm

MUÑECO de 40 cm


MUÑECO RECIEN NACIDO de 40 cm

MUÑECO DE TRAPO "DRAGY"

MUÑECOS DE TRAPO IDENTIDAD PERSONAL

VESTIDO PARA MUÑECOS DE 21 cm


VESTIDO PARA MUÑECOS DE 32 cm.

VESTIDOS PARA MUÑECOS DE 38-40 cm

FAMILIA EUROPEA-8 FIGURAS

FAMILIA AFRICANA-8 FIGURAS


FAMILIA ASIATICA-8 FIGURAS

FAMILIA LATINOAMERICANA -8 FIGURAS

FIGURAS DE OFICIOS-11 FIGURAS

FIGURAS DISCAPACITADOS. 6 FIGURAS